Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
ZAPYTANIE OFERTOWE Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj Email
środa, 09 września 2009 08:20

Kotuń, dnia 09.09.2009

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Gmina Kotuń, ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń w imieniu, której postępowanie prowadzi Wójt Gminy Kotuń Jan Kuć zaprasza do złożenia ofert na: Usługę nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. :Poprawa stanu układu komunikacyjnego Gminy Kotuń poprzez modernizację i budowę dróg w Cisiu - Zagrudziu, Broszkowie, Gręzowie oraz Kotuniu”

2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia będzie nadzór i rozliczenie następujących zadań:

 1. Zadanie nr 1
  wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku drogowym o długości 0,74 km i powierzchni 3 797,56 m2 oraz budowie chodnika o powierzchni 756,80 m2 ul. Kościelnej w Kotuniu
 2. Zadanie nr 2
  wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku drogowym o długości 1,04 km i powierzchni 5511,25 m2 ul. Weterynaryjna w Kotuniu
 3. Zadanie nr 3
  wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku drogowym o długości 1,32 km i powierzchni 6609,55 m2 w miejscowości Cisie Zagrudzie
 4. Zadanie nr 4
  wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku drogowym o długości 0,6 km i powierzchni 3 010 m2 w miejscowości Broszków
 5. Zadanie nr 5
  wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku drogowym o długości 0,61 km i powierzchni 6 609,55 m2 w miejscowości Gręzów

3. Przybliżony Termin realizacji zamówienia: do 30.07.2010r

4. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:

- posiadanie wymaganego prawem uprawnienia do sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz członkostwo w okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2009r do godz 16.00 w Urzędzie Gminy w Kotuń 08-130 Kotuń ul. Siedlecka 56C

 

6. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

cena  - 100%


Wójt Gminy Kotuń

/-/ Jan Kuć

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109