Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Kościół pw. Św. Trójcy w Żeliszewie Podkościelnym. Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Error: GD2 library does not support JPG!
Kościół pw. Św. Trójcy w Żeliszewie Podkościelnym. PDF Drukuj Email

KRÓTKI ZARYS DZIEJÓW PARAFII

 

 

 

W

- Kronice Parafialnej na wstępie jest wzmianka, że są ślady niektóre i dowody parafialnego niegdyś na miejscu tym kościoła.

1769

- Utworzenie nowej parafii we wsi Żeliszewie, w Diecezji Poznańskiej, Archidiakonacie Warszawskim, Dekanacie Latowickim, w  Mazowieckim Województwie, a w Ziemi Liwskiej, staraniem i fundacją Martyniana Grzybowskiego, Podkomorzego Liwskiego, Dziedzica dóbr Żeliszewa z przyległymi wsiami, które same całą Parafię składają. Żeliszew, Rososz, Łączka, Łęki, Wąsówka, Trzemuszka, Chlewiska - z parafii Wodyńskiej; Koszewnica, Niechnabrz - z parafii Oleksińskiej; Kotuń – z parafii Niwiskiej. Wzięto pod uwagę warunki terenowe: duże odległości do kościoła oraz oddzielenie rzeką i bagnami Kostrzynia i Świdnicy.

1770

- Na wiosnę położenie kamienia węgielnegop pod budowę przez ks. Gaspara Jana Glinkę - pierwszego proboszcza; w grudniu tegoż roku poświęcenie i wejście do kościoła z nabożeństwami. Przez lata następne do 1777 - wyposażenie kościoła: ołtarze, ornaty, kielichy, lichtarze, organy...

 

19 X 1777

- konsekracja kościoła przez bpa Gaspara Cieciszowskiego, sufragana kijowskiego.

1818

- Włączenie parafii Żeliszew do nowopowstałej Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej.

1830

- Odłączenie Ozorowa i Kłódzia od parafii Wodynie i przyłączenie do parafii Żeliszew.

1831

- W czasie walk Powstania Listopadowego świątynia i budynki parafialne uległy dużym zniszczeniom, odbudowa trwa przez następne lata do 1845 roku.

1888-1889

- ogrodzenie świątyni parkanem z polnego kamienia.

1904 - 1906

- Rozdwojenie w parafii i powstanie parafii mariawickiej.

1907-1910

- Odnowienie kościoła: szalowanie i malowanie wnętrza, nabyte nowe barokowe ołtarze i ambona staraniem ks. Dionizego Błońskiego.

1922

- W sąsiedztwie powstaje nowa parafia w Kotuniu pw. św. Antoniego.

1960

- Elektryfikacja kościoła.

2 poł. lat 70 - ych

Budowa nowej plebanii oraz wymiana dachówki tworzącej pokrycie dachu kościoła na ocynkowaną blachę za sprawą ks. Edwarda Lipińskiego.

 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI P/W ŚWIĘTEJ TRÓJCY W ŻELISZEWIE

Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, trójnawowy,  z prezbiterium wydzielonym wewnątrz. Dwie kaplice i zakrystie. Zaliczony do zabytków sztuki sakralnej.
Wieża wyniosła, dawniej kryta kopułą, potem przebudowana, na strzelistą, ostatnio remontowana w 1960 roku. W przedsionku wejście na chór i dwie tablice, poświęcone rodzinie Pleszczyńskich i ks. Niedziałkowi. Ściany świątyni malowane farbą olejną, tło pastelowe, zastosowano malarstwo iluzyjne, bogata ornamentyka symbolowa, sufit wypełniony kasetonami z gzymsem stiukowym. Wykonawcy nieznani z lat 1907-1910.

Ołtarze: dwa dawne, barokowe w bocznych kaplicach: w lewej rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, w prawej obraz NMP Niepokalanie Poczętej. Ołtarz główny i ołtarze w nawach bocznych - dębowe, wykonane w Komarówce w pocz. XX wieku, podobnie ambona i ławki (stalle) w prezbiterium. Ławki w nawie głównej wykonano w roku 1938.
Konfesjonały barokowe z XVIII wieku. Chrzcielnica barokowa, w kształcie kielichowym z XVIII wieku.
Organy w prospekcie rokokowym z 1776 roku.
Inne zabytki:
3 kielichy ofiarowane przez fundatora w 1769 roku, 2 obrazy malowane w warsztacie Czechowicza: Koronacja NMP i Ukrzyżowanie Pana Jezusa ze św. Janem Nepomucenem.
2 feretrony rokokowe: MB Różańcowej i św. Walentego. Monstrancja z 1770 roku, krzyż procesyjny, kilka ornatów, kapa, krzyże ołtarzowe, lichtarze...
Cmentarz grzebalny początkowo był wokół kościoła, w roku 1798 przeniesiony w pobliże drogi do Ozorowa. W 1845 roku poświęcony nowy cmentarz przy drodze do Kotunia, został ogrodzony kamiennym parkanem.
Plebania - po pożarze, zbudowana przez ks. Abramowicza w 1881 roku.
Dzwonnica pierwsza zbudowana w 1778, obecna w 1951 roku. Było wiele dzwonów: spośród dwóch oddanych na armaty w 1794 roku jeden był podobno jeszcze ze starego kościoła - nosił imię Józef, dzwony były przekazywane, bądź zabierane w 1831 i w 1915 roku, podczas ostatniej wojny, w 1941 roku, były zabrane przez Niemców. Obecnie mamy dwa: Jakub i z 1957 roku Franciszek.

Proboszczowie Parafii Żeliszew

Lp.

Nazwisko

Imię

w latach

1.

ks. GLINKA

Gaspar – Jan

1769 – 1777 (†)

2.

ks. SZYMBORSKI

Karol

1777 – 1796 (†)

3.

ks. SZYMBORSKI

Maciej

1796 – 1807

4.

ks. KŁOSIŃSKI

Franciszek

1807 – 1827

5.

ks. KOSIERADZKI

Adam

1827 – 1830

6.

ks. WRZOSEK

Franciszek

1830 – 1837 (†)

7.

ks. SIKORSKI

Mateusz

1837 – 1850 (†)

8.

ks. SOSZYŃSKI

Jakób

1850 – 1879 (†)

9.

ks. ABRAMOWICZ

Wincenty

1880 – 1885

10.

ks. HALBERSZTADT

Feliks

1885 – 1890

11.

ks. PLESZCZYŃSKI

Adolf

1890 – 1896

12.

ks. TOMASZEWSKI

Leonard

1896 – 1902

13.

ks. DUBISZEWSKI

Adam

1902 – 1906

14.

ks. BŁOŃSKI

Dionizy

1906 – 1910

15.

ks. URBAN

Aleksander

1910 – 1913

16.

ks. SZPRINGER

Jan

1913 – 1918

17.

ks. KOSMULSKI

Stefan

1918 – 1922

18.

ks. ZARYCH

Piotr

1922 – 1925

19.

ks. MILIK

Wacław

1925 – 1929

20.

ks. KONOPIATY

Jan

1929

21.

ks. SYCZEWSKI

Roman

1929 – 1936

22.

ks. KODYM

Adolf

1936 – 1942 (†)

23.

ks. BORKOWSKI

Julian

1942 – 1948

24.

ks. GÓRALCZUK

Sergiusz

1948 – 1959 (†24 X.2000)

25.

ks. WRÓBLEWSKI

Kazimierz

1959 – 1970

26. ks. Byczyński Stanisław 1970-1974

27.

ks. LIPIŃSKI

Edward

1974 – 1985

28.

ks. ROKITA

Feliks

1985 – 1991

29.

ks. MACIEJEWSKI

Zbigniew

1991 – 1997

30.

ks. CZYRKA

Krzysztof

1997 – 2003

31. ks. Klewek Karol 2003 -
 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109